Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan voor duurzaamheid

Het Isala ziekenhuis vroeg Kragten om vanuit stedenbouw, landschapsarchitectuur en mobiliteit samen met het ziekenhuis, Wiegerinck architecten en PTG-advies integraal invulling te geven aan het Strategisch Huisvestingsprogramma van de komende jaren.

Kragten verzorgt de visie en ruimtelijke vertaling voor het gehele terrein inclusief de verankering in de stedenbouwkundige en landschappelijke context met specifieke aandacht voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, het parkeerbeleid voor personeel en klanten van het ziekenhuis en de ruimtelijke oplossingen.
Bij de aanpassing in het terrein wordt tevens rekening gehouden met:
-    het energievraagstuk: onder andere inpassen PV-cellen op het terrein
-    grondstoffengebruik: onder andere hergebruik van materialen bij optimalisering van het parkeren
-    klimaatadaptatie en biodiversiteit: onder andere de vergroening en aandacht voor toe te passen beplanting en bomen met een meerwaarde voor mens en fauna
-    Milieukwaliteit: onder andere voorkomen wateroverlast en verminderen hittestress
Dit alles om het buitenterrein ook te kunnen gebruiken als verblijfsruimte voor personeel, klanten en fauna. Het uitgangspunt is dat de oplossingen pragmatisch zijn, integraal, meetbaar en richting geven voor beslissingen in de toekomst.

Impliciet worden hierbij door Kragten ontwikkelde tools ingezet: CEES Duurzaam voor de duurzaamheidsaspecten. De groene kosten-batentool om de meerwaarde van het toe te passen groen te berekenen. En de LeefKragtmeter om de integrale afweging tussen beleving en gebruik middels de ruimtelijke, fysieke en financiële aspecten naast sociale en economische aspecten te kunnen wegen.

Project:
Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan voor duurzaamheid
Locatie:
Zwolle en Meppel
Klant:
Isala
Terug naar projecten