Jachthaven Steenbergen als bruisend voorportaal van de stad

De jachthaven Steenbergen dient een kwaliteitsimpuls te krijgen. De plek moet herontdekt worden als aantrekkelijke plek en voorportaal tot de stad. Aanleiding voor de herinrichting van dit gebied is het project StadHaven. In de herinrichting zijn hierbij een aantal doelstellingen van belang. Het vormt het entreegebied, waarbij de beleving van het water vanaf de wal en de beleving van de wal vanaf het water voorop moet staan. Heldere verbindingen tezamen met ontmoetings- en speelplekken zorgen voor een aantrekkelijke aanhaking op het centrumgebied en de leefomgeving. De stedelijke structuur functioneert in toenemende mate als robuuste, elkaar versterkende eenheid. De oude havenkom zal een bruisende plek worden waar de horeca op inspeelt. Middels vlonders en trap- en tribunepartijen ontstaan rust- en recreatieplekken, die bij evenementen in de haven ook letterlijk als tribune kunnen fungeren. Een levendige stadshaven met nieuw elan in ontwikkeling, aantrekkelijk ingericht en een welkome ontvangst voor iedere bezoeker.

Project:
Jachthaven Steenbergen als bruisend voorportaal van de stad
Locatie:
Steenbergen
Klant:
Gemeente Steenbergen
Terug naar projecten