Kabels en leidingen Rijkswegen in kaart

Langs de Nederlandse rijkswegen ligt een grote hoeveelheid aan kabels en leidingen. Graafwerkzaamheden kunnen deze kabels en leidingen beschadigen. Dit kan overlast veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van elektronische verkeersborden boven de snelweg dat de verkeersdoorstroming verhindert.

De overheid wil daarom de graafschade minimaliseren. Om zorgvuldig te kunnen graven moet duidelijk zijn waar kabels en leidingen in de grond liggen. Het is daarom belangrijk dat er volledige en actuele kaarten zijn waarop de kabels en leidingen in beeld zijn gebracht. De ligging van kabels en leidingen op de kaart mag maximaal 1 meter afwijken van de echte situatie.

Kragten brengt de kabels en leidingen langs de rijkswegen nauwkeurig in kaart. Dat kan direct in opdracht van Rijkswaterstaat, maar ook van marktpartijen die werkzaamheden uitvoeren voor Rijkswaterstaat.

Project:
Kabels en leidingen Rijkswegen in kaart
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten