Kunstgrasvoetbalvelden gemeente Tilburg

Het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg beheert 21 kunstgrasvoetbalvelden. Naar aanleiding van een keuring KNVB-Gebruiksnorm en gezien de leeftijd van een aantal kunstgrasvelden is in 2017 en 2018 een zestal kunstgrasvelden gerenoveerd. Voor de renovatie van deze kunstgrasvoetbalvelden heeft Kragten zowel de uitvoeringsvoorbereiding (de benodigde onderzoeken in het kader van de Zorgplicht Milieuwet, de bestektekeningen, het bestek en de aanbesteding begeleid) als de uitvoeringsbegeleiding (partieel toezicht en directievoering) verzorgd.

Bij een van de kunstgrasvoetbalvelden (SV Reeshof) bleek uit het onderzoek dat de sporttechnische onderbouwconstructie slecht waterdoorlatend en verontreinigd was en deze in haar geheel vervangen diende te worden.

Project:
Kunstgrasvoetbalvelden gemeente Tilburg
Terug naar projecten