Laadinfrastructuur Limburg en Noord-Brabant

Om Nederland een stuk duurzamer te maken, zet de overheid in op elektrisch rijden. Er zijn meerdere aanleidingen die leiden tot de uitrol van laadinfrastructuur in de gemeenten van Noord-Brabant en Limburg. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), integraal onderdeel van het Klimaatakkoord, schept de randvoorwaarden voor een elektrisch wagenpark van 1,9 miljoen personenauto’s in 2030. Voor iedere vijf elektrische personenauto’s is tenminste één laadpunt in de openbare ruimte benodigd.

Onder de Samenwerkingsregio Zuid werken provincie Limburg, provincie Noord-Brabant (Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL)) en netbeheerder Enexis samen om gemeenten te ondersteunen en te faciliteren om te komen tot een adequate laadinfrastructuur voor elektrisch rijden in brede zin. Dit heeft recent geresulteerd in de gunning van een aanbesteding van slimme laadinfrastructuur aan Vattenfall. In de periode 2020 tot 2024 voorziet Vattenfall in het grootste deel van de in de periode benodigd aantal openbare laadpalen.

Wat doen we precies voor gemeenten in Limburg en Noord-Brabant om hen te ondersteunen bij de uitrol van de laadinfrastructuur conform de aanbesteding Zuid-Nederland?
Deze ondersteuning bieden we in drie fasen aan:
1. We stellen een Visiedocument op, dat geaccordeerd wordt door het college. Dit visiedocument is het kader waarmee de gemeente de uitrol van de laadinfra en een te nemen verkeersbesluit kan beoordelen. Om te komen tot dit Visiedocument geven we eerst een presentatie aan College en betrokkenen van de ambtelijke organisatie waarin we zowel informatie geven als ophalen.
2. Vervolgens stelt Vattenfall de plankaart beschikbaar ter validatie aan de deelnemende gemeentes, waarop zij kunnen reageren. We gebruiken niet alleen deze validatieperiode om de interne organisatie mee te nemen, maar door middel van Maptionnaire (een digtaal platform waarin burgers opmerkingen kunnen plaatsen) betrekken we de burgers hierbij. Hiermee kunnen zowel ambtenaren, bestuurders, ondernemers en bewoners geïnformeerd en betrokken worden in de locatiekeuzes.
3. Als laatste ondersteunen wij alle deelnemende gemeentes bij het vaststellen van een laadpalenbeleid.

Met elektrisch rijden, maken we onze wereld een stukje duurzamer.

Project:
Laadinfrastructuur Limburg en Noord-Brabant
Locatie:
Provicie Limburg en provincie Noord-Brabant
Klant:
Samenwerkingsregio Zuid
Terug naar projecten