Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Boxmeer voor interactie tussen kernen

Het Landschapsontwikkelingsplan van Boxmeer beschrijft niet alleen het gebied buiten de bebouwde kom maar schenkt ook de nodige aandacht aan de bebouwde omgeving. Zeker bij gemeenten met veel kleine kernen is de interactie tussen deze kernen en het omliggende landschap niet los van elkaar te zien. Vanuit een interactief proces met een zeer breed vertegenwoordigde klankbordgroep is de visie, vanuit de specifieke kernkwaliteiten opgesteld en is een uitgebreid uitvoeringsprogramma opgesteld. Tevens is het College en de Raad tijdens het gehele proces betrokken bij discussiebijeenkomsten, presentaties en excursies. Omwille van input vanuit de bevolking is een fotowedstrijd georganiseerd om zodoende op een laagdrempelige manier de meningen van de burger te peilen.

Als inventarisatiemethodiek is de lagenbenadering toegepast. Hiermee wordt het gebied ontleed in drie lagen (ondergrond, transportlaag en occupatielaag). Hiermee wordt recht gedaan aan de dynamiek van het landschap.

Project:
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Boxmeer voor interactie tussen kernen
Locatie:
Boxmeer
Klant:
Gemeente Boxmeer
Terug naar projecten