Locatiestudie jachthaven Venlo

Van een gedegen studie naar een weloverwogen besluit

De industriehaven van Venlo wordt de komende jaren ontwikkeld tot een echte industriehaven die een rol speelt op Europees niveau én als logistieke motor fungeert voor de regio Venlo (Havenvisie Venlo, 2020). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is verplaatsing van de naastgelegen jachthaven, die onder andere gebruikt wordt als verenigingshaven van Watersportvereniging De Maas, noodzakelijk. De veiligheid van de gebruikers van de jachthaven kan op termijn – bij een combinatie van de beide functies – immers niet voldoende worden gewaarborgd.


In opdracht van gemeente Venlo heeft Kragten een strategische studie uitgevoerd naar mogelijke alternatieve locaties voor de jachthaven. Hierbij is gekeken naar de milieuplanologische haalbaarheid, (lange termijn)beleidsambities, de rivierkundige aandachtspunten en randvoorwaarden en de beschikbaarheid van locaties. Daarnaast vormen ook de synergiekansen van een jachthaven, in combinatie met andere ontwikkelingen en opgaves die spelen in de omgeving, een belangrijk aandachtspunt van deze studie.


Medio november heeft de gemeenteraad van Venlo, conform ons advies, besloten om voorkeur te geven aan de ontwikkeling van een jachthaven binnen een bredere gebiedsontwikkeling op locatie Océ-Weerd. Op locatie Océ-Weerd zijn er kansen om, samen met andere stakeholders, de verschillende opgaves in dit gebied te vertalen naar een integraal en gedragen plan. De ontwikkeling van de locatie Océ-Weerd biedt daarnaast de grootste kans op versterking van opgaves in het gebied en de stad.


Komende periode wordt de ontwikkeling van de jachthaven meegenomen als onderdeel van een bredere verkenning om te komen tot één samenhangende aanpak voor de toekomst van de maasoever ter hoogte van Océ-Weerd.

Zo leidt een gedegen onderzoek tot een weloverwogen locatiebesluit en een mooie toekomst voor de nieuwe jachthaven en haar gebruikers.

Project:
Locatiestudie jachthaven Venlo
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten