LOG’s Weert-Nederweert voor nieuwe en duurzame vestigingsmogelijkheden

In de gemeente Weert en Nederweert heeft Kragten ruimtelijke kwaliteitsplannen voor vijf landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) opgesteld. Het projectdoel van de gemeente Weert en Nederweert en de provincie Limburg was om duurzame nieuwe vestigingsmogelijkheden te realiseren in de LOG’s.

De ontwikkeling van LOG’s kent twee kanten. Enerzijds de bedrijfseconomische insteek, zoals: snelle procedures, lage kosten en flexibele nieuwvestiging en anderzijds de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitsimpuls, zoals: zuinig en verantwoord ruimtegebruik met een goede landschappelijke inpassing, waarbij recht wordt gedaan aan de landschappelijke, specifieke kenmerken. Het ruimtelijk kwaliteitsplan is opgesteld aan de hand van de gebiedskenmerken, milieurandvoorwaarden, visie van ondernemers, bewoners, dorpsraden, en voorkeuren van de gemeenteraden. Om de beoogde kwaliteitsimpuls te realiseren was de grootste opgave in dit project om een goede verbeeldende samenhang te vinden tussen: bestuurdersrandvoorwaarden, wensen van bewoners en landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten.

Project:
LOG’s Weert-Nederweert voor nieuwe en duurzame vestigingsmogelijkheden
Locatie:
Ospel, Weert, Nederweert
Klant:
DLG
Terug naar projecten