Luchtfoto’s als basis voor ontwerp natuurbegraafplaats Eygelshoven Kerkrade

Kragten heeft voor de oude bruinkoolgroeve De Eygelshoven in Kerkrade een ontwerp opgesteld voor een natuurbegraafplaats.

Om de juiste hoogteligging in beeld te krijgen hebben wij met ons lichtgewicht minivliegtuig, de X100, een zwaargewicht in het inwinnen van data, het terrein in beeld gebracht. Met de fotokaarten is in een hele korte tijd een actueel en accuraat beeld van het plangebied ontstaan. Vanuit de foto’s is een DTM (3DDigitaal Terrein Model) gegenereerd met een hoge puntdichtheid en nauwkeurigheid (15 punten per m2).

Het ontwerp is opgesteld als een ruig grasland met daarin verspreid staande bomen. De meeste voetpaden in het ontwerp zijn door hun juiste ligging ook toegankelijk voor mindervaliden, ondanks het grote hoogteverschil.

Project:
Luchtfoto’s als basis voor ontwerp natuurbegraafplaats Eygelshoven Kerkrade
Locatie:
Kerkrade
Klant:
De Eygelshof B.V
Terug naar projecten