Masterplan en bestemmingsplan fort Isabella Vught

Aan de noordzijde van de gemeente Vught ligt Fort Isabella, dat ooit onderdeel was van de Linie 1629 en daarna lange tijd als militaire kazerne heeft gefunctioneerd. Het fort bestaat uit een binnenterrein met een gestructureerde ordening van gebouwen dat wordt omgeven door vestingwerken en natuur. Tezamen is sprake van een cultuurhistorisch waardevol complex.

Omdat Fort Isabella een plek is waar wonen, werken, toerisme en recreatie samenkomen, is het een uitgelezen locatie om een 'minimaatschappij' te realiseren: CittaBella. Dit totaalconcept biedt een combinatie van zorg en wonen in een levendige omgeving met bedrijvigheid, horeca en recreatief verblijf.

Bureau Verkuylen maakt onderdeel uit van het planteam dat werkt aan het masterplan en kreeg de opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het masterplan omvat het herbestemmen van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, het toevoegen van eigentijdse gebouwen en structuren, en het zichtbaar maken van oude landschapselementen. Voortdurend is er een integrale benadering geweest van de rijke historie en de bijzondere natuur, waardoor deze nog beter tot hun recht komen.

Het bestemmingsplan is flexibel opgesteld om voldoende ruimte te bieden aan de voortdurende ontwikkelingen op het terrein, maar zorgt tevens voor de bescherming van de aanwezige waarden.

Het bestemmingsplan is op in 23 maart 2017 ongewijzigd vastgesteld.

Project:
Masterplan en bestemmingsplan fort Isabella Vught
Locatie:
Vught
Klant:
Gemeente Vught
Terug naar projecten