Meetnet Noord- en Midden-Limburg

Weet jij hoe hoog het grondwater staat in jouw woonplaats? En als je het niet weet, aan wie vraag je dat dan? Voor velen is de eigen gemeente het eerste aanspreekpunt. Maar wat als deze informatie slechts fragmentarisch aanwezig is?

Voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg wordt inzicht in de hoogte van het grondwater steeds belangrijker. Grondwateroverlast maar ook -onderlast komen in het huidige klimaat steeds vaker voor. Om inzicht in de grondwaterstanden te krijgen zijn peilbuizen nodig. Deze meten de grondwaterstand en verschaffen informatie voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom hebben de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg onder de vlag van het Waterpanel Noord een gezamenlijk project gestart: de realisatie van een gebiedsdekkend grondwatermeetnet om de freatische grondwaterstand in beeld te brengen. 

In een eerder stadium van dit project hebben wij het Waterpanel Noord en de gemeenten geholpen met het ontwerpen van dit meetnet. Het project bevindt zich nu onder begeleiding van Kragten in de uitvoeringsfase. In de komende vier tot zes maanden worden in totaal ruim 250 peilbuizen geplaatst over circa 1.060 km² grondgebied. 

Hiervoor staan Lankelma Geotechniek Zuid en Senzorro (voorheen XAxis) aan de lat; zij plaatsen de peilbuizen en voorzien deze van telemetrische meetapparatuur. De apparatuur kan op afstand uitgelezen worden en de gegevens van alle peilbuizen worden in één gebruikersportaal inzichtelijk gemaakt. En dat niet alleen, ook de gegevens van alle peilbuizen uit Dinoloket en Basisregistratie Ondergrond (de landelijke databases met alle informatie over de ondergrond) komen in dit portaal te staan. Het portaal wordt beheerd door Blik Sensing.

Zo staat alle informatie centraal op één plek, zodat gemeenten informatievragen over grondwater gemakkelijk en snel kunnen beantwoorden.

Project:
Meetnet Noord- en Midden-Limburg
Locatie:
Noord- en Midden-Limburg
Klant:
Waterpanel Noord
Terug naar projecten