Met vertrouwen met een bouwteam bouwen

In 2019 werd Kragten gevraagd om mee te denken over een projectstrategie voor de aanpak van het project Vitaal Munsterplein. De gemeente Roermond had daarbij voor Kragten gekozen op basis van de positieve voorspraak van de gemeente Sittard-Geleen inzake de projectstrategie van Kragten en de rol van Kragten in het uiteindelijk geformeerde bouwteam dat in
Sittard-Geleen aan de slag moest met het reduceren van het risico op wateroverlast op diverse locaties.

In dit artikel geven wij inzicht in een specifieke rol binnen het bouwteam, namelijk de rol van de ontwerpleider. Een centraal punt in het team, die de wensen en eisen vanuit de opdrachtgever samenbrengt met de kennis en kunde van de adviseurs en de praktische uitvoeringskennis van de aannemer en zijn partners. Een rol die om een unieke combinatie van aanvullende competenties vraagt: luistervaardigheid, eerlijkheid en lef oftewel beeldvormend, integraal oordelend en besluitvaardig.

Aan het woord laten we onze ontwerpleider van het project ‘Vitaal Munsterplein’. “Vanuit mijn rol als (technisch) ontwerpleider binnen het bouwteam heb ik het project ‘Vitaal Munsterplein’ als zeer prettig en bijzonder ervaren. Binnen een kort tijdsbestek werden gemeente Roermond, BLM en Kragten met ondersteuning van MTD, geacht het project voor te bereiden en te realiseren. Gezien de strikte opleverdatum, in verband met de festiviteiten rondom 800 jaar Munsterkerk in maart 2020 en de hoge kwaliteitseisen voor dit karakteristieke plein in de monumentale binnenstad was er weinig tot geen ruimte voor tegenvallers, in welke zin dan ook. Er waren echter wel zeer grote uitdagingen aan te gaan, zoals de hoge archeologische waarde vanaf 30 cm onder maaiveld, het behoud van de uitstraling van historische objecten ondanks de gewenste aanpassingen en toevoegingen, het verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden en het tevreden houden van de horecaondernemers aan het plein tijdens de ‘terrasperiode’.

De grote kracht van dit bouwteam was met stip de snelheid, waarmee de verschillende noodzakelijke werkzaamheden in gang werden gezet. Door kennis van en begrip voor elkaars belangen en mogelijkheden werd adequaat gereageerd op de tot dan toe onvoorziene uitdagingen. Het bouwteam werd in onderling overleg op een zeer dynamische wijze uitgebreid met noodzakelijke specialisten, zodat proces, product en belangen steeds geborgd waren. Denk hierbij aan de archeoloog, historici, specialistische (renovatie)bouwbedrijven en de nutsbedrijven. Maar ook de omwonenden en de ondernemers op en rondom het Munsterplein werden tussentijds geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming in de voorbereiding. Door het continu bewaken van de projectdoelen realiseerden wij binnen de gestelde termijn een kwalitatief hoogwaardig project.

De samenkomst en samenwerking van alle disciplines van bestuurlijk niveau tot de aannemer voor de uitvoering aan één tafel maakt dit project voor mij als technisch ontwerper tot de ultieme kans om het werk vanuit alle perspectieven te bekijken en ieders inbreng daaromtrent te beluisteren, waardoor er nog beter over ieder object nagedacht kan worden en de bouwstenen vrijwel automatisch op de juiste plek terecht komen.”

Project:
Met vertrouwen met een bouwteam bouwen
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten