Minimale overlast renovatie afvalwaterriool in natuurgebied

Kragten heeft als bouwteampartner in samenwerking met GW Leidingtechniek het ontwerp verzorgd voor de renovatie van een transportriool van waterschap De Dommel. Het transportriool met een maximale capaciteit van 12.000 m3 per uur (wat neer komt op vijf olympische zwembaden) is in de jaren zeventig aangelegd om afvalwater vanuit Luyksgestel af te voeren naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Eindhoven.

Inmiddels is een deel van het betonnen riool sterk aangetast en is renovatie noodzakelijk. Door de ligging van het riool in natuurgebied Stratumse Heide wil het waterschap dit riool graag renoveren zónder dat hiervoor over de gehele lengte een sleuf moet worden gegraven. Het bouwteam heeft daarom een ontwerp opgesteld waarin het riool wordt gerenoveerd met kokerelementen van glasvezelversterkte kunststof (GVK).

Deze elementen worden via twee invoerpunten ingebracht in het bestaande riool, over een lengte van circa 800 meter. Na deze renovatie heeft het riool een technische levensduur van tenminste vijftig jaar. Door slimme ontwerpkeuzes te maken neemt de capaciteit van het gerenoveerde riool niet af, ondanks dat de inwendige afmetingen (beperkt) afnemen.

Om de renovatie uit te kunnen voeren moet het rioolwater tijdens de uitvoering tijdelijk worden afgevoerd via een tijdelijke leiding. Dankzij intensief overleg en slim ontwerpen met zowel de bouwteampartners als de omgevingspartijen, waaronder Stichting Brabants Landschap, kan deze tijdelijke leiding worden aangelegd door een kwetsbaar natuurgebied en blijft de bedrijfsvoering van het waterschap gegarandeerd.

Project:
Minimale overlast renovatie afvalwaterriool in natuurgebied
Locatie:
Eindhoven
Klant:
Waterschap De Dommel
Terug naar projecten