Mobie - duurzaam deelvervoer doe je samen!

De acht Noord-Limburgse gemeenten werken samen aan het realiseren van duurzaam deelvervoer in Noord-Limburg via Mobie. Dit doen ze door de inzet van duurzame elektrische auto’s, elektrische fietsen en het openbaar vervoer. In eerste instantie is het de bedoeling dat alle zakelijke kilometers van de gemeenten verduurzaamd worden. Mobie bestaat uit vier fasen:
• Fase 1 is een roadshow, waardoor iedereen kennis kan maken met duurzaam vervoer.
• Fase 2 is een proefperiode waarin alle acht gemeenten een elektrische auto, twee fietsen en OV krijgen. In deze periode kunnen medewerkers van deze gemeenten kennis en ervaring opdoen met duurzaam deelvervoer. Deze medewerkers zijn dan ook meteen de ambassadeurs voor de verdere ontwikkeling in fase 3.
• Fase 3 bestaat uit het volledig verduurzamen van de eigen zakelijke kilometers door middel van een Europese aanbesteding waarin een provider gezocht wordt om zorg te dragen voor dit duurzaam deelvervoer.
• Fase 4 is de stip op de horizon, waarbij ook bedrijven en bewoners gebruik maken van het duurzaam deelvervoer.
De gemeente Venray huurde in augustus 2018 Kragten in als projectleider namens deze gemeente. In de rol als lokale projectleider namen we deel aan de regionale projectbijeenkomsten en bewaakten we dat Venray meeging in de tijdslijn van de regio. We begeleidden de volledige implementatie van fase 1 en 2 binnen de gemeente en daarnaast de gehele voorbereiding van fase 3.
Om fase 1 en 2 uit te kunnen voeren en te werken naar fase 3 was het van belang om collegebesluiten te nemen en om de organisatie mee te krijgen. Om dit te realiseren hebben we in Venray een lokaal projectteam bestaande uit een verkeerskundige, een HRM manager en een communicatie adviseur. Het projectteam heeft er met name voor gezorgd dat er in de gehele Venrayse organisatie draagvlak kwam voor het duurzame deelvervoer. Het was van belang om iedereen mee te nemen in het proces. Denk hierbij aan een enquête onder de ambtelijke organisatie over duurzaam deelvervoer, het betrekken van het College, secretaris, OR, GO (vertegenwoordigers vakbonden) en het informeren van het MT.
Hierdoor was Venray in december 2019 helemaal klaar voor de Europese aanbesteding met niet alleen een College-akkoord, maar ook een positief advies van de OR. Want verduurzamen doe je samen!

Project:
Mobie - duurzaam deelvervoer doe je samen!
Locatie:
Noord-Limburg
Klant:
Gemeente Venray
Terug naar projecten