Mobiliteitshubs Brainport regio Eindhoven

Brainport Regio Eindhoven groeit vanwege haar succesvolle industrie zoals de High Tech Campus (waaronder Philips), maar ook ASML bij Veldhoven. De regio ziet zich hierdoor geconfronteerd met een toestroom aan mensen. Kragten werkt samen met partners om via slimme mobiliteitsoplossingen deze stroom in goede banen te leiden.

Economische groei van een regio brengt veel voordelen met zich mee, maar kan ook de bereikbaarheid en leefbaarheid onder druk zetten. Files rondom en in de stad leiden tot gefrustreerde bewoners, bezoekers en werknemers en een slechtere luchtkwaliteit. Kragten onderzoekt daarom met haar partners XTNT, Spark en JHK Architecten waar rondom Eindhoven mobiliteitshubs gebouwd kunnen worden. De mobiliteitshubs hebben als doel auto’s zo veel mogelijk uit de stad te houden. Ter plaatse van de hubs wordt aantrekkelijk alternatief vervoer aangeboden om op de gewenste locatie te komen.
Een complex vraagstuk waarin gedrag, ontwerp-, bouw- en kostentechnische en vormgevingsvraagstukken samen komen. Immers, waar kunnen en mogen we een mobiliteitshub bouwen? Wat zorgt ervoor dat mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mobiliteitshub? En wat is de financiële haalbaarheid van het project?

Het consortium dat Kragten heeft opgezet en waar we leiding aan geven, combineert alle expertise om dit complex vraagstuk uit te diepen. Met onze gezamenlijke onderbouwingen, adviezen en nadere uitwerking geven we gedetailleerd inzicht in de haalbaarheid van de mobiliteitshubs. Uiteindelijk borgen we met de bouw van de hubs de economische bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de Brainport regio Eindhoven.

Project:
Mobiliteitshubs Brainport regio Eindhoven
Locatie:
Brainport regio Eindhoven
Klant:
Gemeente Eindhoven
Terug naar projecten