Mobiliteitshubs omgeving Eindhoven

Gemeente Eindhoven en omliggende gemeenten werken aan een betere bereikbaarheid van onder andere de centra en grote woon- en werklocaties. Eén van de maatregelen die daaraan bijdragen zijn mobiliteitshubs. Mobiliteitshubs zijn goed bereikbare locaties waar bijvoorbeeld forenzen hun auto aan de rand van de stad kunnen parkeren en daar kunnen overstappen op een alternatieve modaliteit. Denk hierbij aan het openbaar vervoer of bijvoorbeeld een (deel)fiets.

De gemeenten in de regio Eindhoven werken samen om vanuit iedere windrichting, in de nabijheid van de toeleidende snelwegen, binnen enkele jaren een mobiliteitshub te realiseren. Onlangs heeft Kragten de aanbesteding gewonnen om de doorontwikkeling van deze hub-locaties vorm te geven. Samen met onze partners XTNT, JHK Architecten en Spark Parkeren gaan we het komende jaar hiermee aan de slag.

Ten behoeve van de doorontwikkeling verrichten we, samen met XTNT, locatieonderzoek om onder andere de potentie van locaties te kunnen afwegen. We onderzoeken de bereikbaarheid en ontwerpen infrastructurele aanpassingen om de bereikbaarheid van de mobiliteitshubs te waarborgen. Daarnaast is een goede aansluiting op OV-netwerken en het fietsnetwerk hiervoor van belang. We ontwerpen de invulling van de hub-locaties ten aanzien van de gebouwde parkeervoorzieningen en eventueel aanvullende voorzieningen, waarvoor onze partner JHK Architecten haar expertise inbrengt. De financiële haalbaarheid brengen we in beeld aan de hand van exploitatieberekeningen, waarvoor Spark Parkeren jarenlange ervaring inbrengt.

We starten aan de noordwestzijde van Eindhoven, waar het onderzoek naar een mobiliteitshub nabij de A58 momenteel nog twee locaties betreft. Op korte termijn verwachten we een voorkeurslocatie te kunnen aanwijzen. Daarna volgen verdiepingsstudies voor de A2 nabij Best, de A67 nabij Eersel, de A2 ter hoogte van Maarheeze en uiteindelijk de A67 vanuit Venlo. Het einddoel is om een netwerk van hubs te ontwikkelen waarmee de regionale bereikbaarheid structureel wordt verbeterd.

Samen met de gemeente Eindhoven en onze partners maken we van Eindhoven een duurzamere en veiligere stad.

Project:
Mobiliteitshubs omgeving Eindhoven
Locatie:
Eindhoven
Klant:
Gemeente Eindhoven
Terug naar projecten