Mobiliteitsplan Hillegom, Lisse en Teylingen

De Bollenstreek heeft een uniek karakter en ligt gunstig in de Randstad. Dit maakt het één van de aantrekkelijkste woongebieden van Nederland. De komende jaren komen er ongeveer 14.000 woningen bij en ook de groei van de bloementeeltsector gaat door.
De grote vraag is hoe deze groei kan worden gerealiseerd en het gebied tegelijkertijd zijn mooie, open karakter kan behouden? Kragten maakte een mobiliteitsplan voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT).

Slimme oplossingen met fiets en OV
Ook zonder deze uitbreidingen kent het verkeer er uitdagingen. Vanuit de historie is de verkeersstructuur namelijk sterk noord-zuid georiënteerd. Verplaatsingen in de oost-west richting zorgen daardoor voor veel overlast in kernen als Hillegom, Lisse, Voorhout, Warmond en Sassenheim. Bij topdrukte in het bollenseizoen en op stranddagen zijn de uitdagingen nog groter. Aangezien investeren voor een paar topdruktedagen alleen niet rendabel is, zijn slimme oplossingen nodig, zoals bezoekers opvangen aan de rand van het gebied dichtbij de invalswegen. Vanaf daar kunnen bezoekers met fiets of openbaar vervoer naar hun eindbestemming reizen. Een goede fiets- en OV-infrastructuur is hiervoor essentieel. Maar ook goede marketing: mensen moeten thuis al beslissen om gebruik te maken van deze reismogelijkheden.

Van visie naar uitvoering
Aandachtspunten voor Kragten waren voor te sorteren op de groei én actuele problemen op te lossen zoals doorstromingsknelpunten, betere verbindingen met steden in de Randstad, Haarlemmermeer en Schiphol en meer vrijliggende infrastructuur voor fietsers. Tijdens dialoogsessies met raden en verschillende participatiegroepen kwamen denkbare maatregelen naar voren, zoals het versterken van de oost-west verbinding voor fiets, openbaar vervoer en autoverkeer, het terugdringen van doorgaand verkeer door de woonkernen, het stimuleren van lopen en fietsen voor inwoner van de (dubbel-)dorpen, het doorontwikkelen van het (hoogwaardig) openbaar vervoer tussen Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer en het verbeteren van het regionale fietsnetwerk als alternatief voor autoverkeer.

Kragten werkt vanuit een visie (ambitie, doelen, speerpunten) naar een plan (maatregelen). Deze maatregelen worden geconcretiseerd en uitgevoerd in het meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). In januari/februari 2022 zijn de mobiliteitsplannen voor alle drie de gemeenten in de raden besproken. De mobiliteitsplannen helpen gemeenten door te groeien naar de toekomst en het verkeer nog veiliger, duurzamer en efficiënter te organiseren.

Project:
Mobiliteitsplan Hillegom, Lisse en Teylingen
Locatie:
Hillegom, Lisse en Teylingen
Klant:
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
Terug naar projecten