Modelleren van drinkwaternetten

De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren dagelijks veilig en betrouwbaar drinkwater. Dit drinkwater komt niet alleen bij particulieren uit de kraan, maar vindt ook haar weg naar lokale drinkwaternetten. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) heeft Kragten een van deze lokale drinkwaternetten in een rekenkundig model gesimuleerd, om de bedrijfsvoering en onderhoud van het systeem te verbeteren.

Het betreffende drinkwaternet dient om de diverse gebouwen op een militaire kazerne van drinkwater te voorzien. Dit net werd gevoed vanuit twee aansluitingen op het net van het drinkwaterbedrijf en is
over-gedimensioneerd aangelegd. Hierdoor ontstonden er dubbele aansluitingskosten, traden er relatief lange verblijftijden in het net op en was het net lastig te reinigen door middel van spuien.

Door het netwerk te simuleren in een InfoWorks-model, heeft Kragten onderzocht hoe dit net geoptimaliseerd kan worden. Hieruit is gebleken dat één van de twee aansluitingen kan worden afgestoten, met behoud van voldoende druk en capaciteit. Hierdoor neemt de verblijfstijd van het water af, wat leidt tot een betere drinkwaterkwaliteit. Daarnaast neemt de stroomsnelheid toe, waardoor gedeelten van het netwerk zelfreinigend worden. Om dit effect te versterken, is tevens onderzocht wat de gevolgen zijn van het sturen van het drinkwater door het sluiten van afsluiters.

Om het lokale net te kunnen reinigen, hebben we een spuiplan opgesteld. Hierin zijn de locaties en benodigde tijdsduur voor het reinigen van de leiding aangegeven. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande spuipunten. Door het beperkt aantal spuipunten in het bestaande net bleek het echter nodig een aantal nieuwe spuipunten aan te leggen.

Tot slot hebben we een berekening uitgevoerd van de capaciteit van de brandkranen in het netwerk. Hiermee is zekergesteld dat alle brandkranen op het terrein voldoende druk en capaciteit hebben voor inzet bij calamiteiten.

Het resultaat van ons onderzoek is een aantal optimalisaties van het net, waardoor het onderhoud en beheer goedkoper wordt en de kwaliteit van het drinkwater toeneemt.

Project:
Modelleren van drinkwaternetten
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijksvastgoedbedrijf
Terug naar projecten