Multifunctionele en duurzame buitenruimte bij brede school Joure-zuid

Samen met Pellikaan Bouwbedrijf en Facilicom Service Group heeft Kragten via een innovatieve aanbesteding de opdracht voor de inrichting van de buitenruimte voor de Brede School Joure-Zuid van de gemeente Friese Meren gewonnen.

De brede school ligt in een parkachtige omgeving. De sfeer van het park is in het gehele terrein voelbaar. De beplanting is uitbundig en gevarieerd, zodat het terrein het gehele jaar sfeer heeft. Binnen het ontwerp is gezocht naar een maximale benutting van het terrein. Hierbij is de vaak gekozen traditionele opzet, waarbij iedere functie zijn eigen plek heeft, verlaten. In plaats daarvan is het volledige terrein ingericht conform de principes van ‘shared space’. Vooral het parkeren vraagt veel ruimte. Deze ruimtevraag beperkt zich echter maar tot enkele korte perioden van de dag, namelijk tijdens het halen en brengen. Zodra de auto’s weg zijn, wordt deze ruimte het domein van de kinderen. De speelruimte wordt daarmee sterk vergroot. Door het strategisch positioneren van beplanting, speelelementen en straatmeubilair worden ruimtes subtiel gemarkeerd en is duidelijk tot waar bijvoorbeeld auto’s welkom zijn.

De brede school in Joure onderstreept de ontwerpfilosofie van Kragten, waarin multifunctioneel ruimtegebruik en duurzaamheid leidende principes zijn. Vanuit deze filosofie wordt constant gezocht naar de maximale waarde voor de kinderen en, indien mogelijk, voor de omgeving. De openbare ruimte is schaars, terwijl een schoolplein veilig is met veel mogelijkheden voor sport en spel. Daarom kan een weldoordachte schoolomgeving een grote meerwaarde opleveren voor de totale wijk waarin deze gelegen is.

Project:
Multifunctionele en duurzame buitenruimte bij brede school Joure-zuid
Locatie:
Friese Meren
Klant:
Gemeente Friese Meren
Terug naar projecten