Natuurlijke en functionele buitenruimte van het Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Kragten is gestart met het opstellen van een visie en een masterplan voor het gehele ziekenhuisterrein.

Een belangrijke basis voor de herinrichting werd gevormd door een uitgebreid verkeerskundig onderzoek naar verkeersstromen en het parkeergedrag van bezoekers en medewerkers, zowel binnen als buiten het ziekenhuisterrein.

Het uiteindelijke resultaat is een herinrichting die voldoet aan het eisenpakket van de opdrachtgever. Eén van de eisen was om op een aantal belangrijke locaties een upgrading van de openbare ruimte te realiseren door gebruik te maken van hoogwaardige materialen. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van gebakken straatstenen en natuursteen en het niet traditioneel verlichten van de openbare ruimte maar verlichten middels het indirect aanlichten van zuilvormige coniferen in combinatie met het toepassen van boomroosters met daarin verwerkt het logo van het ziekenhuis.

Project:
Natuurlijke en functionele buitenruimte van het Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Locatie:
Helmond
Klant:
Elkerliek Ziekenhuis
Terug naar projecten