Natuurlijke herinrichting Peelse Loop voor flora, fauna en vismigratie

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel hebben samen met de omgeving de Peelse Loop in drie deeltrajecten aangepast naar een meer natuurlijke beekloop. De Peelse Loop vindt haar oorsprong in “Het Zwarte Water” en stroomt uiteindelijk via een tracé van zo’n tien kilometer bij de ”De Kokse Hoeve” in de rivier de Aa. Niet meer “smal en diep” voor de landbouw alleen, maar “breed en ondiep” voor de directe leefomgeving.

De Peelse Loop zorgt nu voor de dynamiek in het afstromende beekwater en het optimaal benutten van gebiedseigen water. Voor de anti-verdroging is bodemverhoging toegepast en zijn bestaande stuwen ingepast. Dit is van belang voor de migratie van flora en fauna en specifiek voor de vismigratie. Tevens is er een betere afstemming van de nieuwe beek op het woongebied Doonheide en is er gezorgd voor een goede inpassing van de nieuwe rondweg (de Noord-om) en fietsrecreatie.

Project:
Natuurlijke herinrichting Peelse Loop voor flora, fauna en vismigratie
Locatie:
Gemert-Bakel
Klant:
Waterschap Aa en Maas
Terug naar projecten