Natuurmonumenten gaat voor een gezonde en duurzame leefomgeving

Voor Natuurmonumenten staat voorop dat bezoekers volop van de natuur moeten kunnen genieten, met behoud van de natuurwaarden. Door mensen op de juiste manier in contact te brengen met de natuur en ze ervan te laten genieten, worden mensen zich bewust van de natuurwaarden en het belang van de natuur voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Zo ontstaan ook de natuurbeschermers van de toekomst. Natuurmonumenten heeft een landelijke visie op recreatie, die door vertaald is naar de natuurvisies van de gebieden. Hieruit komen acties voort die de belevingen en de natuurwaarden van de natuurgebieden verhogen. Natuurmonumenten heeft met de verandering in gebruik van de natuur ook behoefte aan een visie op natuurbeleving. Daarin staan niet alleen natuurbescherming en biodiversiteit centraal maar veel meer de beleving van natuur, landschap en cultuur bij Natuurmonumenten.

Er is sprake van een verschuiving van behoud en versterking van natuurwaarden naar beleving en benutting van natuurgebieden. Deze gebieden zijn traditioneel ingericht om te wandelen en te fietsen. Het aantal mensen dat de natuur op een andere manier wil beleven groeit echter gestaag. Men wil hardlopen, kanovaren, nordic walking en mountainbiken. Natuurmonumenten speelt hierop in door bezoekers de mogelijkheid te bieden natuur en landschap te beleven middels uitingen als ‘Komt dat Zien’, ‘OERRR’ en de ‘Wilde Buitendagen’.

Omdat de behoeftes en interesses van de bezoekers veranderen, wil Natuurmonumenten onderzoeken op welke wijze zij tegemoet kan komen aan de wensen van natuurliefhebbers, zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarden in haar gebieden en passend binnen de geldende natuurvisie. Lex Querelle geeft aan dat bureaus als Kragten hierbij een belangrijke rol spelen: Kragten kan helpen bij het maken van keuzes en het uitwerken van ideeën en heeft gevoel bij het spanningsveld tussen natuurbehoud, recreatieve activiteiten, beleving, veiligheid en het duurzaam beheren van natuurgebieden.

In opdracht van Natuurmonumenten heeft Kragten in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen nieuwe wandelpaden met uitzichtpunten gerealiseerd, die met name geschikt zijn voor mensen met een beperking die een rollator, rolstoel of scootmobiel gebruiken. Door op deze manier te zoneren en ook kansen in de schil van de natuurgebieden te benutten, worden de bestaande verbindingen in het Natura 2000-gebied ontlast en veiliger. Zo biedt Natuurmonumenten optimale recreatieve voorzieningen om natuurgebieden te bezoeken en te beleven en creëert zij voldoende rust en bescherming voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden in haar eigendommen.

Project:
Natuurmonumenten gaat voor een gezonde en duurzame leefomgeving
Locatie:
Drunen
Klant:
Natuurmonumenten
Terug naar projecten