Nieuwe berekening voor toekomstbestendig parkeren bij sportparken

Bij het ene sportpark staan iedere week auto’s langs de weg geparkeerd omdat het parkeerterrein overvol staat en bij het andere sportpark zijn parkeerplaatsen in overvloed. Dit kan natuurlijk zo gegroeid zijn vanuit het verleden en wij zien als adviseur bij de ontwikkeling van veel nieuwe sportparken dat het niet eenvoudig is te bepalen hoeveel parkeerplaatsen aangelegd moeten worden. We willen niet te weinig parkeerplaatsen aanleggen en ook niet onnodig extra parkeerplaatsen realiseren. Het hanteren van de kencijfers van CROW geeft hier echter onvoldoende of een verkeerd antwoord op.

Daarom heeft Kragten een onderzoek uitgevoerd om nieuwe en concrete kencijfers voor sportparken te bepalen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij ruim 40 sportparken en heeft geleid tot nieuwe inzichten rondom het parkeren bij sportparken.

Aan de hand van tellingen bij voetbal-, hockey-, tennis- en atletiekclubs, in zowel dorpen als steden, zijn nieuwe kencijfers geformuleerd. Dit is al meteen het grote verschil met de kencijfers van het CROW, die slechts één kencijfer hanteren voor sport in het algemeen. De differentiatie naar soort sport maakt al een groot verschil. Waar CROW uitgaat van een kencijfer per hectare netto sportveld hebben wij normen bepaald per sportveld. Hiermee verdwijnt ook de discussie welke ruimte van een sportpark wel en niet meegeteld moet worden.

Daarnaast hebben we ondervonden dat diverse factoren invloed hebben op de parkeerbehoefte. Naast de soort sport en het aantal velden, spelen factoren als aantal leden, divisie, verzorgingsgebied en de locatie een belangrijke rol. Op basis van de opgedane kennis heeft Kragten een nieuwe methodiek ontwikkeld.

Aan de hand van deze methodiek waar locatie en club specifieke variabelen worden afgewogen kan Kragten nu op een onderbouwde en toekomstbestendige manier een parkeerberekening maken voor sportparken.

Project:
Nieuwe berekening voor toekomstbestendig parkeren bij sportparken
Locatie:
Nederland
Terug naar projecten