Nieuwe Nota Parkeernormen

Deelauto’s, deelfietsen, laadpalen, thuiswerken… allemaal ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit die tot een verandering leiden van het autogebruik. En dan spreken we nog niet over de gevolgen die de coronamaatregelen op lange termijn met zich mee kunnen brengen. Maar wat betekent dit voor het parkeren? Blijven we de standaard parkeernomen van het CROW gebruiken of krijgen beleidsmakers meer ruimte om hiervan af te wijken?

Deze vraag stellen diverse gemeenten zich momenteel. De planoloog wil ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken en de verkeerskundige wil parkeerproblemen voorkomen. Voor enkele gemeenten (Venray, Horst aan de Maas, Steenbergen en Zundert) zijn wij met deze vraag aan de slag gegaan en dit heeft geleid of leidt tot een nieuwe nota parkeernormen. Deze nota geeft aan hoe de gemeente omgaat met de parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen.
De nieuwe nota’s geven meer ruimte tot het afwijken van de normen, maar geven ook richting aan in hoeverre daarvan afgeweken kan worden. Hiermee spelen we in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Daarnaast hebben enkele gemeenten nog een parkeerfonds. Hierin storten ontwikkelaars een bijdrage om hun tekort aan parkeerplaatsen ’af te kopen’ en deze bijdragen worden door de gemeenten gebruikt om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. In de praktijk werkt dit niet zoals het zou moeten. Gemeenten willen dit geld nu juist in zetten voor mobiliteit in de brede zin. Zo kan de gemeente dit fonds inzetten om bijvoorbeeld deelfietsprojecten te stimuleren, hetgeen weer bijdraagt aan het verminderen van de parkeerbehoefte. Zo verandert een parkeerfonds in een mobiliteitsfonds. Ook dit hebben we reeds voor enkele gemeenten gedaan.

Met een nieuwe nota parkeernomen en een mobiliteitsfonds zijn gemeenten weer klaar voor de toekomst. Heeft u ook vragen omtrent parkeren of een nota parkeernomen?

Project:
Nieuwe Nota Parkeernormen
Locatie:
Venray, Horst, Steenbergen en Zundert
Klant:
Gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Steenbergen en Zundert
Terug naar projecten