Nieuwe samenwerkingsvorm bij verlegging transportleiding Corio Glana

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) vond een betrouwbare partner in GW Leidingtechniek (GWL), die Kragten bij het engineeringswerk ondersteunt. De combinatie GWL-Kragten schreef in voor de raamovereenkomst “Leidingwerken” die het waterschap voor een periode van 6 jaar in de markt bracht.

Naast een plan van aanpak vroeg het WBL ook een fictieve casus uit te werken. Het projectteam van GWL en Kragten zorgde voor een goed plan van aanpak en een maatwerkoplossing voor de casus die aansloot bij de verwachtingen van het WBL en werd hiermee één van de drie contractpartijen. De opdrachtverlening was meteen de opmaat voor het eerste project dat wij in de raamovereenkomst uitvoerden.

De verlegging van een grote transportleiding is nodig voor een meanderende en natuurvriendelijke herinrichting van de Geleenbeek. In nauwe samenwerking ontstond een ontwerp én uitvoeringmethode die probleemloos gerealiseerd werd. Prettig, kundig en transparant samenwerken waarbij het projectresultaat centraal staat, maakte dat het project op tijd gerealiseerd werd. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn zeer tevreden. Hiermee is een ketensamenwerking ontstaan waarbij de ‘lessons learned’ in de volgende projecten worden meegenomen.

Het project kende een aantal specifiek uitdagingen die wij met maatwerk oplosten, zoals: hoe sluit je aan op een bestaand riool dat in een stalen mantelbuis ligt? En hoe voorkom je kostbare ompompvoorzieningen in de uitvoering?

Na deze werkzaamheden gaat het Waterschap Limburg aan de slag om het beekdal te herinrichten.  

Project:
Nieuwe samenwerkingsvorm bij verlegging transportleiding Corio Glana
Locatie:
Geleen
Klant:
Waterschapsbedrijf Limburg
Terug naar projecten