Nieuwe woonwijk Weespersluis in Amsterdam

In de nieuwe buitenwijk voor Amsterdam, genaamd Weespersluis, komen uitdagingen als woningnood en klimaatverandering bij elkaar. Kragten ondersteunt Antea Realisatie met ontwerpwerkzaamheden en systemengineering
bij het realiseren van deze unieke woonwijk. Flexibiliteit en veel ervaring met dergelijke projecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Amsterdam heeft te maken met een grote woningnood. Deze uitdaging wordt alleen maar gecompliceerder met het oog op klimaatverandering. Naast woningen moeten groen en water ook een plek krijgen. In de nieuwe woonwijk Weespersluis komen
deze twee richtingen bij elkaar. In een voormalig natte polder worden bijna 3.000 woningen gerealiseerd. De woningblokken worden verhoogd aangelegd met behulp van zand. Ieder woningblok wordt omgeven door water. De gehele wijk vormt
een verbinding tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het midden van de wijk komt een grote plas genaamd De Gouw.

Kragten ontwerpt de bouw- en woonrijpsituaties. Bouwrijp, zodat alle infrastructuur en nutsvoorzieningen klaar liggen voor het bouwen van alle woningen. Woonrijp, zodat een mooie leefbare wijk ontstaat waar mensen met plezier wonen. Doordat
we ervaring hebben met alle fases van een project - van onderzoek tot aan uitvoering - spreken wij zowel de taal van de ontwikkelaar als van de aannemer. We brengen alle eisen in kaart, doen raakvlakkenanalyses en stellen verificatie-, beheer- en onderhoudsplannen op. In de gehele ontwikkeling van de Weespersluis zijn we zeker niet de
grootste schakel in het proces, maar zonder twijfel een vitale en een flexibele schakel.

Project:
Nieuwe woonwijk Weespersluis in Amsterdam
Locatie:
Amsterdam
Klant:
Antea Realisatie
Terug naar projecten