NWB uitgebreid met fietspaden

In opdracht van Rijkswaterstaat beheert Kragten al jarenlang het Nationaal Wegenbestand (NWB). Sinds het afgelopen jaar hebben we ook vrijliggende fietspaden aan dit wegenbestand toegevoegd. Hierdoor ontstaan nog meer gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld voor analyses van fietsroutes of ongevallen.

In het Nationaal Wegenbestand (NWB) zijn alle openbare wegen in Nederland vastgelegd met een aantal kenmerken. Bijvoorbeeld straatnaam, rijrichting, wegtype en beheerder. Het is het belangrijkste landelijke openbare bronbestand dat dagelijks door tal van partijen wordt gebruikt. Rijkswaterstaat registreert er bijvoorbeeld ongevallen op, hulpdiensten bepalen hiermee hun aanrijroutes, adviesbureaus gebruiken de wegdektypes voor akoestische onderzoeken en gemeenten bepalen de optimale strooiroute met het NWB.

Het is dan ook van groot belang dat het NWB zo compleet en actueel mogelijk is. In de komende jaren zal Kragten samen met Rijkswaterstaat het NWB verder verbeteren. Jaarlijks verwerken we zo’n 6.000 meldingen over veranderingen in het wegennet  Daarnaast proberen we op basis van andere openbare informatie het NWB geautomatiseerd te verbeteren.

Naast het bijhouden van de actualiteit voegen we samen met DAT.mobility ook steeds nieuwe kenmerken aan het NWB toe. Het NWB wordt hierdoor steeds uitgebreider en biedt steeds meer toepassingsmogelijkheden voor de diverse gebruikers. Tot voor kort waren in het NWB alleen fietspaden opgenomen die een eigen straatnaam hadden. Het afgelopen jaar hebben we ook alle andere vrijliggende fietspaden toegevoegd. We hebben daarvoor een geautomatiseerd script ontwikkeld om vanuit andere basisregistraties het NWB aan te vullen met nog eens 30.000 km aan fietspaden. Doordat nu meer fietspaden in de NWB zijn opgenomen, kunnen bijvoorbeeld betere analyses van ongevallen plaatsvinden en gerichter maatregelen worden genomen om onveilige plekken aan te pakken.

Ook de komende jaren blijven we samen met de gebruikers werken aan het verbeteren en completer maken van het NWB, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van weghoogtes (3D-NWB), het toevoegen van wegbreedtes en een meer gedetailleerde typering van de wegen.

Bent u wegbeheerder en heeft u aanvullingen of opmerkingen over het huidige NWB? Meld ze via nwb@rws.nl.

Project:
NWB uitgebreid met fietspaden
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten