Objectherkenning

Wil je ook weten hoeveel zonnepanelen in jouw gemeente aanwezig zijn, en vooral ook waar? Of wil je graag zien waar er dit jaar nieuwe bouwwerken zijn bijgekomen? Met een geautomatiseerde objectherkenning uit luchtfoto’s is het een fluitje van een cent.


Waar tot een aantal jaar terug het inventariseren van objecten in de buitenruimte een tijdsintensief proces was, worden er nu steeds vaker methodes toegepast die dit proces aanzienlijk versnellen en vereenvoudigen.

Figuur 1: objectherkenning


De versnelling van deze processen maakt het mogelijk om jaarlijks inzicht te krijgen in waar vergunningsvrije bouwwerken geplaatst zijn of waar binnen een gebied al zonnepanelen gelegd zijn op gebouwen. Daarnaast kan het ook inzicht geven in grondgebruik of het herkennen van wegmarkeringen, bomen of andere objecten in de buitenruimte, zodat daarmee bijvoorbeeld registraties geactualiseerd kunnen worden.


Bij vakgroep geodatamanagement is een proof of concept (PoC) uitgevoerd om objecten op luchtfoto’s automatisch te kunnen herkennen. In de PoC is gekozen voor het detecteren van zonnepanelen, omdat veel gemeenten het belangrijk zijn om hier inzicht in te krijgen in relatie tot de energietransitie.
Voor deze PoC is gebruik gemaakt van software die het technische deel van de objectherkenning (het programmeren van de algoritmes) achterwege laat en de focus legt op het trainen van het programma door voorbeelden te markeren met de te vinden objecten. Hoe beter de gemarkeerde voorbeelden des te beter zal het resultaat zijn.


Voor de PoC hebben we een gebied in Roermond als test-case gebruikt en de voorbeelden zijn toegevoegd in een deel van Maastricht en Borsele (België). Hiermee konden we in circa twee uur tijd een nauwkeurigheid halen van bijna 80%. Met meer tijd en betere kennis van de techniek kan dit oplopen tot circa 95%.


Project:
Objectherkenning
Locatie:
Roermond, Maastricht en Borsele (B)
Terug naar projecten