Omgeving en Markt Oirsbeek - één gebied met twee gezichten

Het centrumgebied van Oirsbeek is opgebouwd uit twee gebieden met ieder zijn eigen kenmerkende karakter. De omgeving van de kerk is sterk monumentaal en heeft de potentie om na herinrichting een aantrekkelijke en knusse verblijfsomgeving te vormen waar ruimte is voor terrassen, kleinschalige evenementen en waar het prettig wonen is.
De Markt staat daarbij juist vooral in het teken van parkeren voor de Jumbo, de overige omliggende ondernemers en aanwonenden, maar waarbij ook ruimte is om ten dienste te staan van de gemeenschap.

Om in deze wensen te kunnen voorzien zijn de verkeerssituatie in het gebied en de ontsluiting van de Markt gewijzigd. De oorspronkelijke enige en onoverzichtelijke toegang tot het hoger gelegen parkeergedeelte heeft plaatsgemaakt voor een tweevoudige ontsluiting, weg van de entree tot de Jumbo en het winkelend publiek. Meervoudig gebruik op de plek is van belang.

De nieuwe trappartij in de voorzone aan de Oirsbekerweg is hier een duidelijk voorbeeld van. De trap zorgt voor de toegang tot en openheid naar het hoger gelegen gebied. Tegelijkertijd is hierdoor een tribune-element toegevoegd welke gebruikt kan worden tijdens lokale evenementen. Ook de vergroening en de beleefbaarheid daarvan hebben een grote stap voorwaarts gemaakt. De muren aan de Oirsbekerweg en de Dorpstraat zijn naar beneden gebracht tot zithoogte en het hoogteverschil is opgevangen in een aantrekkelijk en kleurrijk beplant talud.

Ook in de omgeving van de kerk is de verkeerssituatie aangepakt. De Raadhuisstraat heeft zijn doorgaande functie in aansluiting op de Markt verloren, waarbij ruimte is ontstaan voor beleving en verblijven.

In het gebied is eenheid aangebracht door het materiaal- en kleurgebruik, waarbij de twee delen ieder hun eigen karakter en referentie hebben. Het is één centrumgebied met twee gezichten, zowel functioneel-ruimtelijk ingezet alsook terugkomend in het meervoudige gebruik van het centrum en de aanwezige inrichtingselementen.

Project:
Omgeving en Markt Oirsbeek - één gebied met twee gezichten
Locatie:
Oirsbeek
Klant:
Gemeente Schinnen
Terug naar projecten