Omgevingsvisie Roerdalen

De gemeente Roerdalen bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voordat de gemeente een Omgevingsplan opstelt, wil ze een duidelijke visie en koers bepalen. De huidige structuurvisie Roerdalen (vastgesteld eind 2012) is nog actueel, maar is niet geschikt voor de Omgevingswet.

In de nieuwe visie wil de gemeente ook aandacht voor onder andere de nieuwe thema’s gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Sinds begin november is Kragten betrokken bij het opstellen van deze Omgevingsvisie. Onze adviseur werkt één dag in de week bij de gemeente om zo korte lijntjes te onderhouden met mensen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, die bij de omgevingsvisie betrokken (moeten) zijn. Samen met de gemeentelijk projectleider zorgt hij voor sturing op inhoud en proces en houden zij elkaar scherp.

Momenteel worden kennis, informatie en opgaven binnen de gemeente en bij eindgebruikers opgehaald. Juist de nieuwe thema’s krijgen hierbij extra aandacht. De volgende stap is het plaatsen van de stip op de horizon om vervolgens verder te werken aan de omgevingsvisie. Wat in eerste instantie wordt opgehaald, vormt het uitgangspunt voor de stip op de horizon. Welke consequenties heeft dit voor de daadwerkelijke omgevingsvisie en het proces om te komen tot deze omgevingsvisie? Deze vragen, antwoorden en bevindingen worden meegenomen bij het tot stand brengen van de omgevingsvisie. Vervolgens zal de visie gedeeld worden met inwoners, bedrijven, stakeholders en bestuurders. Zo komen we samen tot een gedragen omgevingsvisie.

Project:
Omgevingsvisie Roerdalen
Locatie:
Roerdalen
Klant:
Gemeente Roerdalen
Terug naar projecten