Omvorming met Rood voor Groen tot Landgoed Kapelkeshof Grashoek

Kragten heeft de eigenaar van het Wijn- en golfdomein Kapelkeshof in Grashoek begeleid bij de omvorming van hun eigendommen tot een landgoed met drie woningen conform de regels van het Limburgs Kwaliteit menu (Rood voor Groen).

Wij hebben het totale project, van initiatief tot en met de bestemmingsplanprocedure begeleid en ingevuld. Naast de procesaansturing en communicatie met het bevoegd gezag heeft Kragten hiervoor het schetsplan, het beeldkwaliteitsplan, het landschaps- en beplantingsplan gemaakt en de omgevingsvergunning, de hogere grenswaarde-aanvraag en een bestemmingsplanherziening met alle benodigde onderzoeken verzorgd.

Voor de ondersteuning van de initiatiefnemer in de kosten heeft Kragten subsidie aangevraagd en gekregen van de Provincie. Een deel van het plan is inmiddels gerealiseerd.

Vanwege het zorgvuldig werken bij het herzien van het bestemmingsplan heeft onze specialist Rudie Peeten een pluim uit handen van de gemeent Peel en Maas ontvangen.

Project:
Omvorming met Rood voor Groen tot Landgoed Kapelkeshof Grashoek
Locatie:
Grashoek
Klant:
Gemeente Peel en Maas
Terug naar projecten