Onderhoudsbestek groen en wegen gemeente Tiel

Kragten heeft een integraal onderhoudsbestek opgesteld voor groen en wegen binnen de gemeente Tiel. Het contract is opgedeeld in een noordelijk en zijdelijk deel van de gemeente, waarbij met één aanbesteding twee aannemers zijn geselecteerd. Het bestek is opgemaakt in een overeenkomst met open posten (OMOP) wat maximale flexibiliteit garandeert in kwaliteit en budget.

Project:
Onderhoudsbestek groen en wegen gemeente Tiel
Locatie:
Tiel
Klant:
Gemeente Tiel
Terug naar projecten