Centrumvisie Hilvarenbeek geheel in de geest van de Omgevingswet

In 2019 startte gemeente Hilvarenbeek met het opstellen van een nieuwe integrale centrumvisie. Tijdens dit proces hadden we te maken met de maatregelen rondom COVID-19. Hierdoor heeft de vaststelling van de visie enige vertraging opgelopen. Maar juist door deze vertraging zagen we ruimte voor een nieuwe online participatietool waarbij iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van Hilvarenbeek mee kon denken over elementen uit deze visie. Deze waardevolle input is gebruikt voor het uitvoeringsprogramma.

Online participatietool
Via een online website kregen inwoners, bedrijven en bezoekers de mogelijkheid om te reageren op verschillende stellingen, zoals bijvoorbeeld ‘De auto is te gast in het centrum’. De stellingen gingen over specifieke plekken in het centrum en over eventuele keuzes in de uitvoering. Heel eenvoudig en laagdrempelig kon je met één druk op de knop je mening geven over wat je wel of juist liever niet in het centrum wilde terugzien.


Via online communicatiekanalen en fysieke banners en posters is er aandacht gegeven aan de website. Deze manier van online participatie heeft een hoge respons opgeleverd. Juist doordat iedereen met één druk op de knop zijn of haar voorkeur en mening kon geven.


Onderdeel van een proces
Uiteraard is deze online participatietool niet het gehele participatieonderdeel. Het is een tool die deel uitmaakt van een proces. In dit proces zijn ook vele gesprekken, bijeenkomsten en werksessies georganiseerd met verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente en de doelgroepen. Zo hebben we van de nood een deugd gemaakt en sluit de centrumvisie nog meer aan bij de wensen van de gebruikers.

Project:
Centrumvisie Hilvarenbeek geheel in de geest van de Omgevingswet
Locatie:
Hilvarenbeek
Klant:
Gemeente Hilvarenbeek
Terug naar projecten