Ontwerp terreinen rondom distributiecentra en bedrijventerreinen

Kragten heeft veel ervaring in het ontwerpen van distributiecentra en bedrijventerreinen, zoals Regionaal Bedrijventerrein Laarakker. De grote uitdaging is om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Voor het bedrijf is het hoofddoel om de logistiek in goede banen te leiden. Omdat waterberging, natuurcompensatie, pauzeplekken en landschappelijke inpassing echter vaak als eisen gesteld worden aan de inrichting, passen wij deze dan ook zorgvuldig in het ontwerp in. Ook aanvullende eisen, zoals vanuit een BREEAM-certificering, nemen wij mee in ons advies. Samen signaleren
we duurzaamheidskansen en formuleren we doelstellingen en ambities die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het terrein. 

Als basis ontvangen wij meestal het ontwerp van de architect. Het gebouw is immers de kern waar alles om draait. De beschikbare ruimte is een gevolg van de grootte en positie van het gebouw, maar de inrichting van de buitenruimte is essentieel om deze kern te laten functioneren. 

De logistiek is natuurlijk de corebusiness van een distributiecentrum. Welk type voertuig rijdt op een bepaald moment van en naar een bepaalde plek? Hiervoor kunnen we in live-sessies de rijcurves simuleren, zodat we in korte tijd tot de beste keuze komen. We houden rekening met een veilige scheiding van voertuigen met een verschillend doel (zoals vereist bij een BREEAM-certificering), zoals aan- en afvoer van producten, intern transport, bezoekers en werknemers. Dit alles gebeurt met inachtneming van de wisseltijden van ploegendiensten. 

Vaak is een bedrijventerrein een grote, kale, verharde oppervlakte. Water kan de grond niet in en het gebrek aan groen maximaliseert de hittestress. Om dit tegen te gaan zoeken we naar een combinatie van duurzame materialen geschikt voor zwaar wringend verkeer, bomen en ander groen ter bevordering van rust, uitstraling, schaduw en stimulatie van de
ecologie. Als we dit voeden met het overtollige hemelwater en het hemelwater opslaan en infiltreren binnen de terreingrenzen, creëren we samen een toekomstbestendige, efficiënte werkplek die beheersbaar is en haar doel precies treft.

Project:
Ontwerp terreinen rondom distributiecentra en bedrijventerreinen
Locatie:
Haps
Klant:
Gemeente Land van Cuijk
Terug naar projecten