Ontwikkeling Noorderplas Roermond tot toeristisch-recreatieve trekpleister

Kragten begeleidt Perry Houkes, eigenaar van waterrecreatie- en watersportlocatie de Noorderplas in Roermond, op integrale wijze bij de verdere ontwikkeling van de Noorderplas tot toeristisch-recreatieve trekpleister met een bovenregionale uitstraling. Kragten vormt daarbij de spin in het web tussen diverse betrokkenen, zoals de initiatiefnemer, de gemeente en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Op en rondom de Noorderplas, ook bekend als ‘Area X’, zijn reeds diverse recreatieve functies gevestigd, zoals Wakeboard Park Beaver Creek en Beachclub en windsurfvereniging Koerszuid. Ook het landelijk bekende Solar Festival vindt jaarlijks plaats op het terrein. Er zijn diverse nieuwe functies voorzien, zoals een evenemententerrein, camperstandplaatsen, een outdoor-terrein met onder meer een klimbos, pumptrack en fitnessterrein, een Watersport Experience Center, een horecacluster met aanlegsteiger en vuurtoren, een glijbanenpark op het water en de unieke surfgolfvoorziening ‘The Wave’.

Vanuit zowel de initiatiefnemer als gemeente bestaat de wens om uiteindelijk te komen tot een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, dat als toetsingskader kan dienen voor alle beoogde ontwikkelingen. In samenspraak met de betrokken partijen is daarom een stappenplan uitgewerkt, bestaande uit een inventarisatie, een nota van uitgangspunten, een principeverzoek en vervolgens een nieuw bestemmingsplan.

Kragten adviseert Perry Houkes op integrale wijze gedurende het gehele traject. We adviseren op het vlak van ruimtelijke ordening en voeren diverse bijbehorende onderzoeken uit. Daarnaast coördineren we vergunningaanvragen en voeren we bijvoorbeeld ook studies uit in verband met de gedeeltelijke verondieping van de Noorderplas ten behoeve van de surfgolfvoorziening ‘The Wave’. Dit mede in relatie tot de ligging van het gebied binnen het bergend regime van de Maas. Samen maken we van de Noorderplas in Roermond ‘the place to be’!

Project:
Ontwikkeling Noorderplas Roermond tot toeristisch-recreatieve trekpleister
Locatie:
Roermond
Klant:
Waterrecreatie - en -sportlocatie Noorderplas Roermond
Terug naar projecten