Op weg naar de toekomst met mobiliteitsplan Lelystad

Mobiliteit staat ten dienste van de samenleving. Kragten ziet mobiliteit als een middel om de samenleving in haar kracht te zetten. Bewegingen komen voor uit behoeftes, zoals een ontmoeting met familie, een werkdag op kantoor of een rondje fietsen ter ontspanning. Heldere en passende structuren verstevigen de onderlinge sociale en ruimtelijke cohesie. Door het maken van de juiste verbindingen gaan mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en vervolgens het samen doen. Dit gedachtegoed spreekt de gemeente Lelystad aan. Daarom vroegen zij Kragten om te helpen bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan.

Lelystad is een bijzondere stad. Een unieke jonge stad, die volop in ontwikkeling is. De basis van Lelystad is gemaakt vanachter de tekentafel en in 50 jaar uitgegroeid tot het Lelystad van nu. Dit brengt veel unieke kenmerken met zich mee en ook uitdagingen. Niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar ook op andere gebieden, zoals woningbouw, werkgelegenheid, financiën, logistiek, toerisme, individualisering, vergrijzing en dergelijke. Denk hierbij aan de aanwezigheid van het Bataviakwartier, de komst van Lelystad Ariport en de ontwikkeling van een logistieke hotspot op Lelystad Ariport Busisinesspark. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar verbonden en staan niet op zichzelf en hebben een duidelijk verband en behoefte aan mobiliteit.

Gelijktijdig met het opstellen van het mobiliteitsplan, werkt de gemeente Lelystad aan haar omgevingsvisie. Een onderdeel van deze visie is het achterhalen van het DNA van Lelystad. Dit DNA is niet alleen belangrijk voor de omgevingsvisie, maar ook voor het mobiliteitsplan. Het bepaalt het onderscheidend vermogen van de stad. Met behulp van het DNA kunnen we gemakkelijker antwoord geven op de vraag ‘Waarom doen we dit?’. Uit deze samensmelting met de omgevingsvisie komt duidelijk de behoefte aan een schaalsprong in mobiliteitsbeleid naar voren. Zo schakelt Lelystad naar The Next Level. Dit leidt de komende maanden tot een nieuw mobiliteitsplan waarin staat wat Lelystad op het gebied van mobiliteit gaat doen de komende jaren en waarom ze dit doen.

Project:
Op weg naar de toekomst met mobiliteitsplan Lelystad
Locatie:
Lelystad
Klant:
Gemeente Lelystad
Terug naar projecten