Opgaan in de omgeving in Noordzee Beach Village Nieuwvliet--Bad

In de overgang van het Zeeuws polderlandschap en de duinen, ligt Beach Resort Nieuwvliet-Bad. Met het project ‘Beach Resort’ wordt invulling gegeven aan de gewenste kwaliteitsverbetering door (her)ontwikkeling, waarbij 360 recreatiewoningen en maximaal 865 eenheden voor recreatief nachtverblijf zijn voorzien. Eerder kreeg Kragten de opdracht van Roompot om dit plan op te stellen voor de grootschalige kwaliteitsslag in de Nieuwehovenpolder. Doordat de vraag naar verblijfs-recreatieve accommodaties zeer sterk groeide is de ontwikkeling de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Nadat de noodzakelijke ruimtelijke procedures zijn doorlopen werd gestart met de verdere uitwerking en de realisatie van het vakantiepark. De eerste fase van het park, 166 recreatiewoning, nadert zijn afronding en gaat in exploitatie.

Voor de opzet en structuur van het stedenbouwkundig plan hebben verschillende uitgangspunten de inspiratie en basis gevormd. De kwaliteiten van de directe omgeving zijn ingezet om ook de locatie een hogere kwaliteit te geven. Er is gebruik gemaakt van Zeeuwse en Vlaamse karakteristieken en gevarieerde kleurstellingen die naadloos aansluiten op de omgeving. De drie aangrenzende gebieden dienen als thema’s in het vakantiepark, namelijk; het duingebied, de erven en de polderrand. Deze gebieden vormen de basis voor de ontwikkeling tot een aantrekkelijk en gedifferentieerd recreatieterrein. Bij de verschillende sferen hoort verschillende thematisering door het gebruik van verschillende bomen en plantsoorten, andere manieren van erfafscheiding en ontwerpelementen.

Naast het stedenbouwkundig ontwerp heeft Kragten een adviserende rol gespeeld in de waterhuishouding. Door de aanleg van een ringwatersysteem wordt het regenwater dat op het terrein valt, afgevoerd richting de brede waterbergingszone om wateroverlast te voorkomen.

Door de omvang van het recreatiegebied vindt de realisatie plaats in 6 fases. Het park is nog in aanbouw, maar is nu al de perfecte uitvalsbasis voor een welverdiende break aan de Zeeuwse kust.

Project:
Opgaan in de omgeving in Noordzee Beach Village Nieuwvliet--Bad
Locatie:
Nieuwvliet-Bad
Klant:
Roompot
Terug naar projecten