Overkluizing Watervalderbeek

De ondergrondse infra, het grote (on)bekende.

Tegenwoordig is het in onze ondergrond een wirwar van kabels en leidingen. Om deze traditioneel in te meten incl. het opstellen van een fotorapportage is een tijdrovende klus.
Voor het civieltechnisch inpassen van een rioolontwerp is betrouwbare informatie van de ondergrondse infra van belang. Als ingenieur vraag je je toch altijd af hoe het nu precies zit. De door ons ontwikkelde applicatie Beeldkragt is hiervoor een perfect hulpmiddel die we recent bij het project “Overkluizing Watervalderbeek” hebben toegepast. Dit betreffende rioleringsproject wordt in een bouwteamverband voorbereid.

In overleg met onze bouwteampartner Van de Kreeke Wegenbouw hebben we op basis van het risicoprofiel van de werkzaamheden de locaties van de proefsleuven bepaald. Per proefsleuf is er, op basis van de KLIC-melding, een overzicht gemaakt van welke kabels en leidingen er zouden moeten liggen. In verband met de bereikbaarheid en veiligheid moesten de proefsleuven dezelfde dag weer dichtgestraat zijn. Hierdoor was er maar een zeer beperkte tijd om de kabels en leidingen in te meten. Met Beeldkragt was dit geen probleem. Door de samenwerking tussen aannemer en adviesbureau verliep het graven van de proefsleuven en het vastleggen in Beeldkragt goed en snel.

Onderstaand het resultaat.
- Perfecte weergave van de ligging van kabels en leidingen
- Inzoomen
- 360 graden view
- Van elke kabel en leiding kan op RD-coördinaten de exacte X,Y en Z-waarde worden herleid
- Diameter is herleidbaar
- Accurate inpassing in onze ontwerptekeningen (CROW500)

Project:
Overkluizing Watervalderbeek
Locatie:
Meerssen
Terug naar projecten