Overlastlocaties in beeld met de Regenwatervisiekaart Schaesberg

Voor inbedding van water in de omgevingsvisie is een pilot met Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Landgraaf de Regenwaterstructuurkaart voor de wijk Schaesberg ontwikkeld. Om een goede interactie te bereiken is het belangrijk om een reëel beeld van de overlastlocaties te krijgen, om zo ook goede keuzes voor de toekomst te kunnen maken. De regenwaterstructuurkaart bestaat uit een drietal kaarten die op verschillende niveaus kunnen worden gebruikt:

“WATER OVER STRAAT” KAART
Op deze kaart wordt weergegeven waar het water uit de riolering treedt, waar het water naar toe stroomt en waar het water zich uiteindelijk verzamelt. Om deze kaart te maken wordt enerzijds het riool doorgerekend om te kijken bij welke putten het water op straat treedt.
Vervolgens wordt het model gekoppeld aan een terreinmodel, zodat vervolgens wordt berekend waar het water naar toe stroomt. Deze berekeningen worden verricht met STRATUS.

“REGENWATERSTRUCTUUR” KAART
In de regenwaterstructuurkaart worden de resultaten van de water over straat kaart vertaald naar een abstracter niveau. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen de techneut begrijpt wat gebeurd, herkenbaarheid voor alle disciplines staat hierbij voorop.

“REGENWATER VISIE” KAART
In de regenwatervisiekaart wordt op de juiste locatie ruimte gereserveerd om water te kunnen bergen en te sturen. Hierbij geld water als ordenend principe waar het moet, zodat voor de openbare ruimte gerichte keuzes kunnen worden gemaakt.

Project:
Overlastlocaties in beeld met de Regenwatervisiekaart Schaesberg
Locatie:
Landgraaf
Klant:
Waterschap Roer en Overmaas en gemeente Landgraaf
Terug naar projecten