Panorama Kragten draagt bij aan een aantrekkelijk toekomstig Nederland

December 2018, onze Rijksbouwmeesters lanceren Panorama Nederland. Dit panorama toont een optimistisch en aantrekkelijk beeld van een toekomstig Nederland. Hierin verbeelden zij mogelijke antwoorden op de grote vraagstukken waar wij komende jaren met zijn allen voor aan de lat staan. Het panorama is bedoeld om de discussie aan te wakkeren.

Het initiatief van de Rijksbouwmeesters inspireerde ons om een panorama Kragten te ontwikkelen. Daarin laten we op een lokaal en concreet niveau zien hoe wij samen met onze opdrachtgevers werken aan een aantrekkelijk en optimistisch Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat we juist in de (reguliere) opgaves een grote bijdrage kunnen leveren. Wij zien het dan ook als belangrijk onderdeel van onze rol als adviseurs om in al onze projecten deze grote vraagstukken te adresseren en met lokaal passende antwoorden te komen.

Dat levert resultaten op. Zo adresseerden we onder andere bij de gebiedsontwikkeling van ‘t Gulden land, de energie- en de klimaatopgave. Aangezien, zoals een van de participanten het mooi formuleerde, “alles wat in dat gebied is of is geweest met water te maken heeft,” gaan we nu kijken hoe we de omliggende wijk kunnen afkoppelen en daarmee de waterstand in het gebied verhogen, hoe we de waterzuivering kunnen verduurzamen, of we het aanwezige water in kunnen zetten voor het opwekken van energie en of we ruimte kunnen bieden aan een aantal windmolens.

In het Panorama Kragten laten we zien hoe we vol enthousiasme met onze projecten uit verschillende regio’s en type gebieden steeds nieuwe puzzelstukjes vormgeven. Puzzelstukjes op een lokaal en concreet schaalniveau die samen (en met projecten van anderen) invulling geven aan de grote vraagstukken en bewegen richting het “Nieuw Nederland” van de Rijksbouwmeesters, of beter gezegd, het “Nieuw Nederland” van ons allemaal.

Project:
Panorama Kragten draagt bij aan een aantrekkelijk toekomstig Nederland
Locatie:
Nederland
Terug naar projecten