Parkwijk 't Ham, wonen in het groen

Het was lange tijd stil rondom de ontwikkeling van Parkwijk ’t Ham op het voormalige Paboterrein aan de Burgemeester Geuljanslaan in Roermond. Met de start van de procedure van het bestemmingsplan is die stilte verbroken. Samen met Mulleners Vastgoed en Engelman Architecten is het ontwikkelplan verder verbeterd en verfijnd.

Groen en blauw als rode draad

Parkwijk ’t Ham ligt in een groene hoek, waar de Hambeek haar laatste grote bocht omheen maakt alvorens uit te monden in de Maas. Een plek die nu nog overwoekerd wordt door groen, maar over een tijd een evenwichtig groen karakter krijgt. Karakterbepalend is ook die teruggetrokken ligging aan de rivierkromming. Het levert een prachtig uitzicht op over het water. Toekomstige eigenaren van de 35 waterwoningen krijgen hier bovendien de kans om een jacht of sloep af te meren aan een eigen aanlegsteiger.


Het uitgangspunt is om de beleving van het landschap zichtbaar en voelbaar te maken. Het wordt écht een park waarin het groen de basis is. Straten, wandelpaden en de kavels zijn daar mooi in ingepast. Ook spelen we in op het klimaat door een goede wateropvang en het vele groen in het plan. Het gebied wordt opgehoogd richting de dijk van de Hambeek, zodat de beek goed te ervaren is vanuit de woningen.

Integrale aanpak

Parkwijk ’t Ham is een geslaagd voorbeeld waartoe een hechte samenwerking tussen ontwikkelaar, architect en ontwerp- en ingenieursbureau kan leiden. Ook bij de gemeente Roermond en waterschap Limburg was er sprake van een coöperatieve houding. De volle breedte van Kragten, stedenbouw, inrichting van het openbaar gebied, bestemmingsplan en allerlei onderzoeken, civiele techniek en riolering, is in dit project tot zijn recht gekomen.


Parkwijk ’t Ham is een mooi voorbeeld van wonen in het groen.

Project:
Parkwijk 't Ham, wonen in het groen
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten