Participatie bij centrumplan Someren

Een sfeervol, levendig, vitaal dorpshart waar wat te beleven is! Dat is het doel voor het centrum. Niet voor niets, want de aantrekkelijkheid van het centrum staat onder druk. Er is leegstand, er zijn onveilige verkeerssituaties en er is te weinig sfeer. Het centrum moet daarom inspelen op het veranderende koop- en bezoekgedrag van inwoner en toerist: een centrum waar heel véél te beleven is! Zeker door Covid-19 is de noodzaak voor verandering nog groter geworden. Daarom stelde Kragten samen met bureau Seinpost een centrumvisie op voor de gemeente Someren, die in juni 2021 unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad.

Deze visie op het centrum is het resultaat van een samenwerking tussen pandeigenaren, detaillisten, horeca, klanten, jongeren, inwoners, verenigingen en gemeente. Gezamenlijk is invulling gegeven aan het plan voor de herontwikkeling van het centrum. Op voorhand waren er met betrekking tot de visie geen beperkingen: niets stond vast en daarmee werd volop ruimte geboden aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De centrumvisie biedt ruimte om te ondernemen, en ruimte voor initiatieven gericht op beleving én een gezonde leefomgeving (wonen, recreëren en toerisme) waar de huidige en ook volgende generaties plezier van hebben. Een levendige en leefbare dorpskern maken we met elkaar. Met initiatieven van bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren komt het centrum pas echt tot leven.

Voor de jongeren van Someren zijn interactieve en coronaproof bijeenkomsten gehouden. Er waren stellingen waarbij de deelnemers live met hun smartphones konden reageren. Met Mentimeter (de app voor de smartphones) en voldoende onderlinge afstand was er veel interactie en hebben we veel bruikbare informatie en reacties opgehaald.Zo werken we samen met alle betrokkenen aan een sfeervol, levendig en vitaal dorpshart.

Project:
Participatie bij centrumplan Someren
Locatie:
Someren
Klant:
Gemeente Someren
Terug naar projecten