Peka Kroef Landschapspark

Wat ooit kleinschalig begon op een boerderij in Odiliapeel, is uitgegroeid tot een internationale producent van jaarlijks 130.000 ton koelverse aardappelen die in heel West-Europa verkrijgbaar zijn. Peka Kroef is diepgeworteld in dit deel van de
Peel ten zuidoosten van Uden. In 2022 vierde het bedrijf haar 50-jarige bestaan. Bureau Verkuylen, inmiddels onderdeel van Kragten, begeleidt Peka Kroef al decennialang bij haar bedrijfsplannen. Om de geplande groei van het bedrijf ook voor
het komende decennium op een goede manier in te bedden in het open landschap en om de gemeenschap van Odiliapeel iets cadeau te doen, heeft Peka Kroef ons gevraagd een landschapspark te ontwikkelen dat de roots van het bedrijf goed tot
uiting brengt en dat voor zowel mens als natuur een toevoeging in de Peel is.

Als inspiratie voor dit landschapspark hebben we de karakteristieken van het landschap van de Peel omstreeks 1900 gehanteerd. Dit woeste landschap in contrast met het huidige agrarische woon- en werklandschap laat het best de vooruitgang en noeste arbeid van de mensen in dit gebied zien. Voor het park was een aardappelveld van 5 hectare
direct ten zuiden van het bedrijf beschikbaar. In het ontwerp hebben we de typische kenmerken van het Peelse landschap terug laten komen: een ven omgeven door ruige graslanden, paarse heidevelden en bosschages. Kortom: een halfopen
landschap met veel unieke planten- en diersoorten, maar ook een duidelijke recreatieve plek voor de mensen uit de omgeving.

De beperkt beschikbare tijd was hierbij een grote uitdaging: er was slechts anderhalf jaar tijd tot de officiële feestelijke opening vanwege het 50-jarige bestaan. Het aanvragen van een ontgrondingsvergunning zou te veel tijd kosten. Om te kunnen volstaan met een melding, hebben we een vrij onorthodoxe werkwijze bedacht. De beperkingen in de te ontgronden kuubs die toch wel nodig zijn bij het graven van een ven én het verschralen van het terrein, hebben we opgevangen door het ven maximaal te maken en de vrijkomende arme grond te verdelen over het overige terrein. Een geslaagd experiment.

Naast het ontwerp hebben we het vergunningentraject begeleid en de beplantingsplannen uitgewerkt. De uitvoerder Ploegmakers Groep uit de Rips verzorgde de aanleg en wij hebben de directievoering voor onze rekening genomen. Met succes want op 25 juni 2022 kon het ‘Piet Kroef Peelpark’ feestelijk en in bijzijn van circa 1.000 medewerkers, relaties en vrienden geopend worden. Inmiddels is het park al door velen bezocht en vinden we hier alweer diersoorten die sinds decennia verdwenen waren uit dit gebied.

Project:
Peka Kroef Landschapspark
Terug naar projecten