Philips de Jongh Wandelpark Eindhoven

Het is nu ongeveer 85 jaar geleden dat het Philips de Jongh wandelpark als bospark aangelegd is. Vanaf 1990 is als gevolg van een reorganisatie binnen de gemeente Eindhoven het onderhoud en de daarbij behorende aandacht voor het park sterk gereduceerd. Onderhoud en leeftijd vereisen op dit moment dat er gefundeerde keuzes gemaakt worden over de toekomst van het park. Naar aanleiding hiervan heeft Kragten van de gemeente Eindhoven de opdracht gekregen om een visie te schrijven voor de toekomst van het Philips de Jongh wandelpark. Vanuit een analyse van het oorspronkelijke plan van Tersteeg en de bestaande toestand van het park zijn met betrekking tot reconstructie en aangepast beheer keuzes gemaakt en onderbouwd.

Project:
Philips de Jongh Wandelpark Eindhoven
Locatie:
Eindhoven
Klant:
Gemeente Eindhoven
Terug naar projecten