Pipe Cracking bij rioolvervanging

Leidingbeheerders maken steeds vaker gebruik van sleufloze technieken om leidingen te renoveren, vervangen of volledig te ontmantelen. Bij pipe cracking koppelen we een bestaande leiding af en aan beide uiteindes van de leiding graven we werkgaten. Vanaf het ene einde komen trekstangen door de oude leiding tot het werkgat aan de andere zijde. Hier koppelen we een snijkop, een ruimer en een nieuwe leiding, met een gelijke of grotere diameter dan de oude leiding, achter elkaar aan de trekstang. Vervolgens trekken we dit geheel met de trekstangen door de oude leiding, waarbij de snijkop en de ruimer de bestaande leiding openbreken en ruimte maken voor de nieuwe leiding.

Kragten heeft samen met Waterschapsbedrijf Limburg en Heijmans een pipe cracking uitgevoerd bij de RWZI Rimburg. Deze zuivering maakte gebruik van een persleiding waarin de afgelopen jaren een aantal breuken zijn opgetreden en de capaciteit niet meer voldeed aan de eisen van Waterschapsbedrijf Limburg. Om dit aan te pakken is over een lengte van meer dan 750 meter in vier fases de bestaande PVC-leiding vervangen door een PE-leiding met een 15 millimeter grotere diameter.

Voor dit project in Rimburg is pipe cracking als sleufloze techniek ingezet, waardoor werd voorkomen dat er leidingsleuven gegraven moesten worden op particuliere terreinen. Dit beperkte de overlast voor de omgeving sterk en de uitvoering ging hierdoor sneller dan bij een traditionele aanleg.

Het toepassen van pipe cracking kent ook nadelen. De oude leiding wordt gebroken en blijft in de grond zitten. Deze scherven blijven om de nieuwe leiding liggen en kunnen worden verwijderd wanneer ook de nieuwe leiding het einde van haar levensduur heeft bereikt. Doordat met pipe cracking de grond rondom de leiding wordt verplaatst om ruimte te maken voor de grotere leiding, kunnen zettingen ontstaan. Zettingen van de grond zijn soms ontoelaatbaar, waardoor deze sleufloze techniek ongeschikt is. Het blijft maatwerk. Laat u daarom goed adviseren over de inzet van de juiste (sleufloze) techniek.

Project:
Pipe Cracking bij rioolvervanging
Locatie:
RWZI Rimburg
Klant:
Waterschapsbedrijf Limburg
Terug naar projecten