Pipe extraction voor het verwijderen van leidingen

Leidingbeheerders maken steeds vaker gebruik van sleufloze technieken om leidingen te renoveren, vervangen of volledig te ontmantelen. Pipe extraction kan worden toegepast om trekvaste leidingen te verwijderen en is ideaal wanneer een open ontgraving onwenselijk of onmogelijk is. Om de leiding uit de grond te trekken wordt de leiding eerst op twee plaatsen vrij gegraven en losgekoppeld. Aan één zijde wordt een trekapparaat opgesteld, waarmee de leiding uit de grond wordt getrokken. Aan de andere zijde wordt een opstelling gemaakt om bentoniet (een kleiige substantie) of zand achter de leiding aan te trekken. Hiermee wordt holte die achter de leiding ontstaat opgevuld, zodat er geen zettingen in de bodem ontstaan.

Wij zetten onze kennis regelmatig in voor leidingbeheerders en aannemers in diverse projecten. We kunnen het gehele proces van plan tot uitvoering begeleiden. In november 2016 hebben we bij een project in de omgeving van Gilze een 210 meter Ø 300 mm stalen leiding in één dag uit de grond laten trekken. Momenteel mogen we onze kennis inzetten bij het opstellen van het werkplan voor het verwijderen van twee Maaszinkers nabij Venlo. Hier worden twee DN200-leidingen op de bodem van de Maas verwijderd, zonder dat de scheepsvaart hiervoor maar één dag hoeft te worden gestremd.

Pipe extraction heeft een veel kleinere impact op de omgeving dan traditionele sleufontgravingen. Leidingen kunnen in korte tijd uit de grond worden getrokken met beperkt graafwerk, weinig trillingen en geluidshinder en minimale gevolgen voor het verkeer.

Project:
Pipe extraction voor het verwijderen van leidingen
Locatie:
Heel Nederland
Klant:
Diversen
Terug naar projecten