Pragmatische aanpak watersysteem

Een pragmatische aanpak zonder modelberekeningen? Kan dat?

In 2016 kregen de gemeenten Someren, Asten en Deurne na een periode van veel neerslag, waarbij de bodem al verzadigd was met water, te maken met zware onweersbuien. Doordat de bodem geen water meer kon opnemen en de watergangen in het gebied al vol stonden, kon het watersysteem deze hoeveelheid neerslag niet snel genoeg afvoeren. De ondergelopen straten, huizen en akker- en weilanden hadden veel schade tot gevolg. Het was een extreme situatie, maar de gemeenten beseffen ook dat deze situatie zich in de toekomst mogelijk vaker kan voordoen. Tijd voor actie.

Inzicht in het watersysteem en de maatregelen waren gewenst. Hiervoor werd een modelstudie verricht met als doel om meer inzicht te krijgen in de interactie tussen het stedelijk en landelijk watersysteem. Echter door grote variabelen en onzekerheden bleek het rekenmodel niet betrouwbaar genoeg. De vraag werd gesteld of een meer pragmatische aanpak sneller tot maatregelen kon komen?

Kragten is voor de gemeenten Someren, Asten, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel op zoek gegaan naar een meer pragmatische aanpak, een aanpak zonder modelberekeningen. Allereerst is de interactie onderzocht welke overstort de meeste interactie met watergang heeft. Met andere woorden, welke overstort zorgt voor de meeste wateroverlast bij een hoge waterstand in de watergang en een extreme bui. Samen met de praktijkmensen van de gemeenten en het waterschap in het veld zijn voor de meest risicovolle overstorten een pakket aan maatregelen bepaald.

Leidt deze pragmatische aanpak zonder modelberekeningen tot een goed advies over de te nemen maatregelen? Pragmatisch zeker, echter het blijkt toch dat modelberekeningen voor het inzichtelijk maken van waterstromen, het maken van keuzes en het effect op het stroomafwaarts gelegen gebied nodig blijven. Wel heeft deze aanpak als groot voordeel dat complexe vraagstukken rondom wateroverlast klein gemaakt kunnen worden, zodat er meer overzicht ontstaat en knelpunten weer onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Beide methoden zorgen in ieder geval dat de inwoners droge voeten houden.

Project:
Pragmatische aanpak watersysteem
Locatie:
Someren, Asten, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel
Klant:
Gemeenten Someren, Asten, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel
Terug naar projecten