Rabobank Dommelstreek Geldrop hecht waarde aan de natuur

Bij de renovatie en nieuwbouw van de Rabobankvestiging Dommelstreek, gevestigd in Geldrop, streeft Rabobank ernaar om het ontwerp- en oplevercertificaat ‘very good’ te behalen conform de BREEAM-NL Nieuwbouw beoordelingsmethodiek. Om dit certificaat te behalen, is onder andere een natuurrapportage opgesteld, waarin is vastgelegd op welke wijze bij de voorgenomen plannen wordt omgegaan met de aanwezige en te realiseren ecologische waarden.

Naast rekening te houden met de aanwezige flora en fauna volgens het vigerend natuurbeleid wordt bij de renovatie en nieuwbouw van de Rabobank-vestiging ecologische meerwaarde gerealiseerd. Zo is de buitenruimte voor een deel met groen en water ingericht, zoals de aanplant van bomen, struweel en hagen en de aanleg van een vijver met helofytenfilter. Deze elementen maken het plangebied tot een geschikt leefgebied voor verschillende park- en tuinvogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Hiernaast worden ook nestkasten geplaatst voor diverse vogels.

Door middel van het uitvoeren van onder andere deze natuurgerichte maatregelen heeft Rabobank Dommelstreek het BREEAM-certificaat ‘very good’ ontvangen.

Project:
Rabobank Dommelstreek Geldrop hecht waarde aan de natuur
Locatie:
Geldrop
Klant:
Rabobank Dommelstreek
Terug naar projecten