Regenwaterafkoppeling bij herinrichting Stations- en Dorpsstraat Baexem

Bij de herinrichting van de Stationsstraat/Dorpstraat te Baexem wil de gemeente Leudal het regenwater afkoppelen van het gemengd rioolstelsel.

Neerslag dat valt op de rijbaan, op het trottoir en de naar de weg afstromende particuliere verhardingen zal in de toekomstige situatie afvoeren naar infiltratie- en bergingsvoorzieningen die langs de weg worden aangelegd. Afkoppelen van verhard oppervlak heeft hydraulische voordelen, waardoor de vuiluitworp naar het oppervlaktewater wordt gereduceerd en de aanvoer naar de RWZI wordt ontlast.

Project:
Regenwaterafkoppeling bij herinrichting Stations- en Dorpsstraat Baexem
Locatie:
Baexem
Klant:
Gemeente Leudal
Terug naar projecten