Regenwatervisie tegen wateroverlast in kernen Boxmeer

“Voor de zevende dag op rij kunnen er in ons land zware onweersbuien komen met kans op wateroverlast, grote hagelstenen en windstoten. Opnieuw zijn de zwaarste buien later vanmiddag en vanavond voor het oosten en zuidoosten. Tijdens de avondspits en in de avond is het dus weer oppassen voor aquaplaning en kunnen wegen lokaal onbegaanbaar worden”
[BRON: nieuws.weeronline.nl].

Donderdag 2 juni 2016 werd gemeente Boxmeer het middelpunt van het landelijke nieuws nadat het centrum van Boxmeer en het kerkdorp Beugen door noodweer onder water zijn gelopen. Deze gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat de gemeente in een versneld tempo maatregelen wil nemen om in de toekomst wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Kragten heeft voor verschillende dorpskernen binnen de gemeente Boxmeer middels een ‘Water-op-straat-kaart’ in beeld gebracht wat gebeurt tijdens een noodweer, zoals die van
2 juni 2016. De ‘Water-op- straat- kaart’ is gemaakt met behulp van het simulatiemodel STRATUS door een koppeling te maken tussen oppervlaktewater, de riolering, doorlatendheid van de bodem en het maaiveld. Uit de analyse bleek dat de bodem, als gevolg van het neerslagoverschot van de weken daarvoor, verzadigd was. Hierdoor is meer water tot afstroming gekomen. De resultaten van de simulatie zijn tijdens een informatiebijeenkomst met de inwoners van Beugen besproken. Het gesimuleerde beeld komt voor een groot gedeelte overeen met de beleving van de inwoners.

Maar wat is nu nodig om de wateroverlast in de toekomst te voorkomen? Rioolverzwaringen zijn niet meer van deze tijd. Voor het bepalen van de maatregelen hebben we een systeembenadering gehanteerd, waarbij de watersystemen binnen de kernen leidend zijn.
Het water wordt ‘gestuurd’ naar plaatsen waar meer ruimte is voor het water en niet meteen tot overlast zorgt. Hiervoor zijn maatregelen in de openbare ruimte nodig. Maatregelen die op korte termijn al kunnen worden uitgevoerd, maar ook maatregelen die een langere adem nodig hebben. De bestaande waterstructuren die moeten worden behouden en de nieuwe waterstructuren die nog moeten worden ontwikkeld vormen de Regenwatervisiekaart.
Een regenwatervisiekaart geschikt voor zowel de ‘watertechneut’ als de ‘ruimtelijk ontwerper’ en ‘planoloog’.

Project:
Regenwatervisie tegen wateroverlast in kernen Boxmeer
Locatie:
Boxmeer
Klant:
Gemeente Boxmeer
Terug naar projecten